Polityka Prywatności  

Niniejsza polityka prywatności, stanowi informację o zasadach przetwarzania danych osobowych  przez Fundację na rzecz Wielkich Historii, dalej zwaną Fundacją i dostępna jest na stronie  internetowej Fundacji pod adresem http://wielkiehistorie.pl/.  

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych  przez Fundację, dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach  przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) zwane dalej: RODO informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych  jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii z siedzibą w Warszawie przy ul. Płowieckiej 77, 04-501, nr  KRS: 0000321207, NIP: 7010164787, kontakt możliwy jest pod adresem biuro@wielkiehistorie.pl. 

Przetwarzanie danych w szczególności dotyczy celu i następujących podstaw prawnych: 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO– tj. Twoja zgoda (np. zgoda na otrzymywania newslettera, skorzystanie z  formularza kontaktowego)  

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (np. wykonanie umowy  darowizny) 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze (np. obowiązki archiwizacyjne, rachunkowo-księgowe)  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Fundacji)( np.  ochrona roszczeń, zapewnienie działania strony internetowej Fundacji) 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres zależny od celu, w którym dane są przetwarzane. Jeśli  przekazałeś nam darowiznę dane będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie  obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości i kodeksu  cywilnego (przedawnienie roszczeń). Jeśli zapisałeś się na newsletter dane będą przetwarzane do  czasu wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji  (usługi IT, w tym hostingowe, obsługi przekazywania darowizn, podmioty świadczące obsługę  korespondencji elektronicznej, doradztwo prawne i rachunkowe); odbiorcami danych osobowych  mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, urzędy lub instytucje państwowe – gdy  wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej. 

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

– prawo dostępu do danych osobowych,  

– prawo żądania sprostowania danych,

– prawo żądania do usunięcia danych, 

-prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

-prawo przenoszenia danych,  

-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

-prawo wycofania zgody w każdym czasie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje ci uprawnienie do wniesienia skargi do organu  nadzorczego właściwego do spraw związanych z ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych. 

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub  po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail:  biuro@wielkiehistorie.pl. Nasz adres korespondencyjny to: ul. Płowiecka 77, Warszawa 04-501. 

Pliki cookies 

Strona internetowa Fundacji korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczka), tj. plików przechowywanych  na urządzeniu końcowym użytkownika, wysyłanych przez serwer i dostarczających danych  statystycznych o aktywności użytkownika w celu dostosowania działania strony internetowej do  potrzeb i preferencji użytkownika. Dzięki plikom cookies przechowywane są informacje, które są  niezbędne dla prawidłowego wyświetlania strony Fundacji.  

Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, funkcjonalnych i marketingowych. 

W ramach strony internetowej Fundacji wykorzystywane są dwa podstawowe typy plików cookies:  sesyjne i stałe. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowo przechowywane na urządzaniu użytkownika  do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisywane informacje są trwale usuwane z  pamięci urządzenia (session cookies). Pliki cookies stałe (trwałe): są przechowywane na urządzeniu  użytkownika aż do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w  parametrach plików cookies. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie  powoduje ich usunięcia z urządzenia (persistent cookies). 

Wchodząc na naszą stronę internetową Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu  plików cookies. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie  odpowiednich ustawień przeglądarki. Sposób zmiany ustawień i preferencji plików cookies w danej  przeglądarce internetowej znaleźć można w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie  preferencji plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności strony internetowej Fundacji.